С любовью к Шории!

Эрке чаштығ темисте

Эрке чаштығ темисте
Эштенип чӧрген арғыжым.
Оғлан чаштығ темисте
Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым.

Алтын меениң позағамны
Адалап-келип алтап киргенде,
Қайде ӱргӱнмечең мен полғам,
Қайде сыйлап кӧрбечең полғам?!

Ат пажынның алтыннаң артық
Меениң сен арғыжым.
Адалап-келген алып келгенде,
Қайде ӱргӱнмечең мен полғам?!

Қорту палық мен пеедим

Қорту палық мен пеедим —
Таш алтынға чадарға?
Алабуға палық мен пеедим —
Оймаққа туруп ойнарға?

Кӱскӱс палық мен пеедим —
Терен кӧнӱге турарға?
Пеллер палық мен пеедим —
Терен кӧнӱге турарға?

Қоора палық мен пеедим
Артығ соонға турарға?
Серкиде тӱшсем — сенегеш,
Одура тӱшсем — оймағаш.

Қартыға қуштуң уйазы

Қартыға қуштуң уйазы
Қадың қайа пажында.
Меең чабалдың чадыйы
Қадың закон қолунда.

Челтреп ӧскен ағажымны
Чел қаппачаң полза-че,
Мен чабалдың чадыйын
Чер паспачаң полза-че.

Қумаққа ӧскен қуба тал

Қумаққа ӧскен қуба тал —
Қубарза-да теминде.
Мен кӧӧленген қысчағаш —
Қунанза-да иштинде.

Сасқа ӧскен сарығ от —
Сарғарза-да теминде.
Мен кӧӧленген қысчағаш —
Сананза-да иштинде.

Ном «Духовная Шория. Шорский фольклор в записях и
из архива А. И. Чудоякова», 2008 чыл

Опубликовал
Автор и разработчик сайта tadarlar.ru

Комментарии

Обратная связь