С любовью к Шории!

Ансамбль «От Эне» — Домбыра

Фрагмент из концерта посвященного памяти великого сказителя Аржана Михайловича Кезерекова.

Песня Арсланбека Султанбекова — Домбыра

Кара кыс ауылыма кельгенде,
Улпыльдеген кар йерге тускенде,
Домбырамды аларман,
Юрек сазын шаларман,
Кайгырганды еш айтпа!
Домбырамды аларман,
Юрек сазын шаларман,
Кайгырганды еш айтпа!

Домбыра сазын ескен атайлар,
Манесыне ес берген анайлар,
Ескеныне ой берып,
Юреклерге сес берып,
Коз ясты кызганмаслар
Ескеныне ой берып,
Юреклерге сес берып,
Коз ясты кызганмаслар

Ей домбыра!

Ногайдын кайгы сансыз кунынде,
Батырлер уйыкламаган тунынде,
Юреклерын котерген,
Согысларда куш берген
Копты корген домбыра!
Юреклерын котерген,
Согысларда куш берген
Копты корген домбыра!

Ей домбыра!

Опубликовал
Автор и разработчик сайта tadarlar.ru

Комментарии

Обратная связь