Наа Чылда парчазынға алғапчабыс
Ырыстығ айас кӱннерди!
Кӧӧлениш слерди эбирзин,
Ол чадыгда маттап керек.

Эженишпе, эркебе
Тоолдырзын тооза эбире,
Ойназынар маттап сырлар,
Қыйзында ползун пӱдӱштиг арғыш!

«Тадарлар» сайтың редакциязы

Share This