Тадарлар.ру

«Меең черлерим — улуғ черлер!..»

Любовь Арбачакова

Меең черлерим — улуғ черлер!
Кӧк тегриге қынапкел ӧскен,
                        Ӱш ашқымнығ
Тегри-Тиш тайға турча.
Тегри-Тиш тайға паштарында
Кӧк ӧлең
              чай тооза
                            қурубаан ӧсча.
Тегри-Тиш тайға сыннарында
Ақ қар
         чыл сайа
                     қайылбаан чаттурча.
Тегри-Тиш тайға пеллеринде
Қара сағыштарыбыс
                          тудулбаан эртча.
Тегри-Тиш тайғаның тӧзӱнде,
По чашқа тоозулбас
                              қара суғ ақча.
Тегри-Тиш тайғаның тӧзӱнде,
По чашка ӱзӱлбес
                       шор-қалығым турча.

Перейти на Қазақ язык

Добавить комментарий