Тадарлар.ру

«Қабыргай черде чӧртарғай...»

Тадар сарын

Қабыргай черде чӧртарғай
Қалбақ туйғақтығ мал керек.
Қалық аразында чӧрерге
Артық сағыштығ эр керек.

Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Ақкӧл

Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чыл
Шор тилиңге расшифроватьэткен Л. И. Чульжанова

Перейти на Қазақ язык

Добавить комментарий