Тадар сарыннар

Тадар сарыннар

Эрке чаштығ темисте Эрке чаштығ темисте Эштенип чӧрген арғыжым. Оғлан чаштығ темисте Улуғлап-келип қаттышқан арғыжым. Алтын меениң позағамны Адалап-келип алтап киргенде, Қайде ӱргӱнмечең мен полғам, Қайде сыйлап кӧрбечең полғам?! Ат пажынның алтыннаң артық Меениң сен...

«Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде...»

Тадар сарын Кӱмӱш тағдыӊ тӧзинде —Кӱмӱш пӱрлӱғ пай қазыӊ.Кӧленген мениӊ қыс паламКӱмӱштеӊ  артық кӧрӱнди. Чооқтанчық: Шор сӧӧғы, аал Березовая Грива Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...

«Шырлап, шырлап суғ ақты...»

Тадар сарын Шырлап, шырлап суғ ақты,Шамдар аттыӊ суғу;Кӱрлеп, кӱрлеп суғ ақтыКӱрен аттыӊ суғу. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Себирга Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...

«Қабыргай черде чӧртарғай...»

Тадар сарын Қабыргай черде чӧртарғайҚалбақ туйғақтығ мал керек.Қалық аразында чӧрергеАртық сағыштығ эр керек. Чооқтанчық: Прас алтынғызы, аал Ақкӧл Ном: «Шорский фольклор», Н. П. Дыренкова, 1940 чылШор тилиңге расшифроватьэткен...